Nghệ sĩ Tô Châu tên thật là Tô Văn Châu, sinh năm 1965 tại quận 4 Saigon. Thân phụ anh là ông Tô Nhựt, sanh năm 1918, mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọ, sanh năm 1927. Cha mẹ anh Tô Châu đều là công nhân Cảng Saigon.

Thân thế và sự nghiệp

Giới thiệu

  • Quê quán:
  • Tên thật:Tô Văn Châu
  • Quốc tịch:
  • Năm hoạt động:

Pages

John Michael

843K Following

Alex Dolgove

843K Following

Dennis Han

843K Following

Monroe Parker

843K Following

Erica Jones

843K Following

Stella Johnson

843K Following

John Michael

843K Following

Alex Dolgove

843K Following

Graphic Design
54 mutual friends
Mountain Riders
54 mutual friends
Coffee Addicts
54 mutual friends
Property Rent
54 mutual friends
Architecture
54 mutual friends
Graphic Design
54 mutual friends
Mountain Riders
54 mutual friends
Coffee Addicts
54 mutual friends