Take a fresh look at your lifestyle.

Học lịch sử qua cải lương

Tham gia biểu diễn các tiết mục cải lương xây dựng từ các câu chuyện lịch sử, giúp học sinh được học và trải nghiệm để nâng cao ý thức về lòng yêu nước. Ngày 15.10, Trường THPT Ernst Thalmann tổ chức chương trình Vinh danh văn hóa…