Take a fresh look at your lifestyle.

San Hậu

Vua Tề già yếu, sắp qua đời, thái sư Tạ Thiên Lăng cùng anh em âm mưu chiếm ngôi, tống giam Phàn thứ hậu đang có mang. Họ giết lão quan Lý Khắc Thường, trong khi đó võ tướng Khương Linh Tá giả hàng thái sư nhưng tìm cách cứu thái hậu. Bà…

Bụi mờ ải nhạn

Tám năm nơi đất Hán làm con tin, Hắc Bạch Cốt Tố lớn lên cùng Vương Chiêu Quân, con gái quan gián nghị đại phu Vương Trung, hai người có lời thề ước. Chàng họa hình Chiêu Quân, chẳng may bức họa lọt vào tay gian thần Mao Diên Thọ. Tình cờ…

Tứ tử đăng khoa

Tứ tử đăng khoa Tác giả: Bạch Mai Đạo diễn: Phượng Hoàng Diễn viên: Vũ Linh, Phượng Mai, Chí Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngân Tuấn, Thanh Hằng, Trọng Nghĩa, Thoại Mỹ, Chiêu Hùng, Hồng Nhung, Minh Hùng, Vân Hà, Kim Thoa, Bạch Lan, Minh…