Nghệ sĩ Linh Tâm

Nghệ sĩ Linh Tâm sinh ngày 18-9-1962 tại Tỉnh An Giang, nước Việt Nam. Ông sống và làm việc chủ yếu ở Nước California. Ông sinh thuộc cung Xử Nữ, cầm tinh con (giáp)…