Ngũ Tử Tư phạt Sở – Tập 7

709 Lượt xem
·
·
09/01/2019
12:21
Ngũ Tử Tư phạt Sở – Tập 1
09/01/2019
709 Lượt xem
12:21
Ngũ Tử Tư phạt Sở – Tập 2
09/01/2019
709 Lượt xem
12:21
Ngũ Tử Tư phạt Sở – Tập 3
09/01/2019
709 Lượt xem
12:21
Ngũ Tử Tư phạt Sở – Tập 4
09/01/2019
709 Lượt xem
12:21
Ngũ Tử Tư phạt Sở – Tập 5
09/01/2019
709 Lượt xem
12:21
Ngũ Tử Tư phạt Sở – Tập 6
09/01/2019
709 Lượt xem
12:21
Ngũ Tử Tư phạt Sở - Tập 7
09/01/2019
709 Lượt xem
12:21
Ngũ Tử Tư phạt Sở - Tập 8
09/01/2019
709 Lượt xem
12:21
Ngũ Tử Tư phạt Sở – Tập 9
09/01/2019
709 Lượt xem
12:21
Ngũ Tử Tư Phạt Sở – Tập 10
09/01/2019
709 Lượt xem

Cải lương hồ quảng Ngũ Tử Tư phạt Sở

Giám chế: Phạm Lân

Tác Giả: Văn Tiên

Đạo Diễn: Võ Hoàng Phương

Âm Nhạc: Minh Tâm, Duy Kim

Diễn viên: Vũ Linh, Chí Linh, Trọng Nghĩa, Chiêu Hùng, Chinh Nhân, Tuấn Sang, Minh Long, Thanh Sơn, Hữu Quốc, Hiếu Cảnh, Trinh Trinh, Kim Thoa, Thy Trang, Hồng Yến

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung liên quan