Đời cô Diễm

Người ta thường hay nói tuổi hai mươi là độ tuổi đẹp nhất của đời người nhất là con...