Thăng trầm đời giọng ca vọng cổ hơi dài Châu Thanh

Thăng trầm đời giọng ca vọng cổ hơi dài Châu Thanh

(CLV) – Mấy tháng nay, vợ chồng nghệ sĩ cải lương Châu Thanh – Ngọc Huyền Châu từ Mỹ trở về VN tháp tùng con gái Châu Ngọc Tiên...