Công diễn vở cải lương “Nợ nước non” về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sài Gòn

Công diễn vở cải lương “Nợ nước non” về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sài Gòn

(CLV) – Sau Hà Nội, vở cải lương “Nợ nước non” khắc họa về tuổi thơ và quá trình trưởng thành của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ có...