Sân khấu cải lương trong thời đại công nghệ số

Sân khấu cải lương trong thời đại công nghệ số

(CLV) – Cải lương là một bộ môn nghệ thuật dân tộc đặc sắc, có sức hấp dẫn và lan tỏa đến nhiều miền quê của đất nước, từ...