Kép đẹp Võ Minh Lâm gây ấn tượng vai ác

Kép đẹp Võ Minh Lâm gây ấn tượng vai ác

(CLV) – Xem vở “Chuyện tình Khau Vai” mới đây, thấy Võ Minh Lâm đóng vai Cố Sầu thật ấn tượng. Kép mùi trẻ đẹp lâu nay này bỗng...