Cô Ba Viện với gánh hát Đồng Nữ Ban một thuở

Cô Ba Viện với gánh hát Đồng Nữ Ban một thuở

(CLV) – Nói đến cải lương Nam bộ, đặc biệt về những nghệ sĩ tài danh của sân khấu cải lương thời kỳ đầu, những người cùng thời không...