Vũ Linh – Phương Hồng Thủy: Xin Mãi Mãi Là Đôi Tình Nhân Mỹ Lệ

Vũ Linh – Phương Hồng Thủy: Xin Mãi Mãi Là Đôi Tình Nhân Mỹ Lệ

(CLV) – Không quá đơn điệu, không quá hoa mỹ cũng không phải kiểu tình cảm quá mức. Nhẹ nhàng mà nồng nàn, từ tốn mà đáng yêu. Không...