Bộ phim về gánh hát rong lên VTV đặc biệt

Bộ phim về gánh hát rong lên VTV đặc biệt

(CLV) – “Đoạn trường vinh hoa” là bộ phim tài liệu nằm trong khuôn khổ Dự án VTV đặc biệt và được tài trợ sản xuất bởi Hội đồng...