Soạn giả Đức Hiền bị tai nạn, nhập viện

Soạn giả Đức Hiền bị tai nạn, nhập viện

(CLV) – Soạn giả Đức Hiền là cây bút tạo được nhiều dấu ấn trên sân khấu cải lương, đồng thời là người chăm sóc Khu dưỡng lão Nghệ...