Đức Lợi

Cố Nghệ Sĩ Đức Lợi: Xướng Tướng Bất Diệt Thế
Cố Nghệ Sĩ Đức Lợi: Xướng Tướng Bất Diệt Thế
Hồng Ngư Nhi - Nhà báo trẻ sân khấu cải lương
09/10/2017
1118 lượt xem