ĐBQH Dương Trung Quốc: Cần chính sách phù hợp để bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống

ĐBQH Dương Trung Quốc: Cần chính sách phù hợp để bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống

(CLV) – Những năm trở lại đây, các sân khấu dành cho nghệ thuật truyền thống dần thưa vắng khách. Phần lớn lớp trẻ không còn mặn mà với...