Cô Ba Viện với gánh hát Đồng Nữ Ban một thuở

Cô Ba Viện với gánh hát Đồng Nữ Ban một thuở

(CLV) – Nói đến cải lương Nam bộ, đặc biệt về những nghệ sĩ tài danh của sân khấu cải lương thời kỳ đầu, những người cùng thời không...

Gánh hát toàn là phụ nữ

Gánh hát toàn là phụ nữ

(CLV) – Đó là gánh hát có tên Đồng Nữ Ban ra đời năm 1927 do bà Trần Ngọc Diện (còn gọi là cô Ba Diện, 1884-1944) sáng lập...