Hồi ký Vũ Linh (Phần 2) – Gặp được quý nhân

Hồi ký Vũ Linh (Phần 2) – Gặp được quý nhân

(CLV) – Đã biết được mình là ai, tôi đã phải trải qua biết bao đắng cay tủi nhục. Có những chuyện tôi không nhớ nữa, nhưng mỗi bước...