Lý Chơn Tâm cởi củi

Lý Chơn Tâm cởi củi

Cải Lương hồ quảng Lý Chơn Tâm Cỡi Củi Nghệ Sĩ: Vũ Linh, Thanh Ngân, Trinh Trinh, Hữu Châu, Ngọc Đáng, Tô Châu, Trần Kim Lợi, Hương Chung Thủy,...