NSND – đạo diễn Trần Minh Ngọc: Sân khấu phải sáng đèn với hình thức mới

NSND – đạo diễn Trần Minh Ngọc: Sân khấu phải sáng đèn với hình thức mới

(CLV) – Trước dấu mốc lịch sử 100 tuổi của sân khấu kịch nói Việt Nam, nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta tự hào nhớ ơn các...