Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 6: Người tình duyên phận

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 6: Người tình duyên phận

(CLV) – Gần 19 tuổi, tôi nghe phong thanh gia đình bàn tán đến chuyện trăm năm của tôi. Tôi được má cho biết gia đình hai bên là...

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 5: Làm điều không tưởng

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 5: Làm điều không tưởng

Trong tận cùng mong muốn, tôi thèm một cái gì đó của riêng tôi mà cả má Năm và má tôi đều không thể dạy được. Chẳng ai thấy,...

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 4: Vào nghiệp cầm ca

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 4: Vào nghiệp cầm ca

(CLV) – Mọi chuyện lại thay đổi đột ngột vào mùa hè năm tôi 19 tuổi. Năm đó tôi thi rớt tú tài 2 – một kỳ thi trọng...