nghệ sĩ sân khấu

Nhắc tuồng quá đáng
Nhắc tuồng quá đáng
Thanh Hiệp
09/03/2023
27 lượt xem
NSND – đạo diễn Trần Minh Ngọc: Sân khấu phải sáng đèn với hình thức mới
NSND – đạo diễn Trần Minh Ngọc: Sân khấu phải sáng đèn với hình thức mới
18/10/2021
269 lượt xem