“Kể chuyện Bác Ba Phi” chuyển sang cải lương

“Kể chuyện Bác Ba Phi” chuyển sang cải lương

(CLV) – Thay vì biểu diễn tấu hài, Câu lạc bộ “Kể chuyện Bác Ba Phi” ở Cà Mau còn lên kế hoạch chuyển sang hình thức cải lương...