Những chuông vàng vọng cổ bây giờ ra sao?

Những chuông vàng vọng cổ bây giờ ra sao?

Qua 16 năm, giải Chuông vàng Vọng cổ đã chọn được 16 diễn viên trẻ đẹp, tài năng. Và sau cuộc “đãi cát tìm vàng” ấy, điểm lại những...