Thị Màu lẳng lơ xuất hiện trên sân khấu cải lương Hà Nội

Thị Màu lẳng lơ xuất hiện trên sân khấu cải lương Hà Nội

(CLV) – Thị Màu xưa nay được mặc định là cô gái đỏng đảnh, lẳng lơ của sân khấu khấu chèo truyền thống qua tác phẩm “Quan Âm Thị...