Ươm mầm xanh vườn di sản

Ươm mầm xanh vườn di sản

(CLV) – Ngành văn hóa vẫn chưa có giải pháp cho vấn đề đào tạo nguồn nhân lực từ các gia tộc làm nghề Sau 2 năm lao đao...