NSƯT Hoa Hạ

Kịch bản sử Việt quá ít, cần được đầu tư
Kịch bản sử Việt quá ít, cần được đầu tư
Thanh Hiệp
12/07/2023
913 lượt xem
Giải Mai Vàng lần thứ 28-2022: 62 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn
Giải Mai Vàng lần thứ 28-2022: 62 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn
08/12/2022
1421 lượt xem
Dấu ấn đẹp từ một vở cải lương
Dấu ấn đẹp từ một vở cải lương
Thanh Hiệp
30/08/2022
951 lượt xem
Mong muốn cải lương sống lại
Mong muốn cải lương sống lại
Thanh Hiệp
26/08/2016
855 lượt xem
Tập huấn viết kịch bản cải lương
Tập huấn viết kịch bản cải lương
Thanh Hiệp
26/07/2016
701 lượt xem
Đạo diễn Hoa Hạ: “Có một lớp nghệ sĩ trẻ chín muồi tài năng”
Đạo diễn Hoa Hạ: “Có một lớp nghệ sĩ trẻ chín muồi tài năng”
Ninh Lộc
30/10/2015
745 lượt xem