NSƯT Phượng Hằng, nghệ sĩ Châu Thanh tại chương trình “Dấu ấn huyền thoại”

NSƯT Phượng Hằng, nghệ sĩ Châu Thanh tại chương trình “Dấu ấn huyền thoại”

(CLV) – Cặp đào kép NSƯT Phượng Hằng – nghệ sĩ Châu Thanh được ví như một chương mới cho làng nhạc cổ Việt Nam thời kì hoàng kim...