Tần Chiêu Đế

Tần Chiêu Đế

(CLV) – Phù Kiên (337–385), tự Vĩnh Cố hay Văn Ngọc, hay gọi theo thụy hiệu là (Tiền) Tần Tuyên Chiêu Đế, là một hoàng đế nước Tiền Tần...