Sao nam trải lòng về hồi ức của gia đình khi còn làm bầu gánh hát

Sao nam trải lòng về hồi ức của gia đình khi còn làm bầu gánh hát

(CLV) – Dũng Nhí và mẹ – nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ thăng trầm trong quá khứ về hồi ức lúc nhỏ, thời khó khăn của cả gia...