sân khấu kịch

NSND – đạo diễn Trần Minh Ngọc: Sân khấu phải sáng đèn với hình thức mới
NSND – đạo diễn Trần Minh Ngọc: Sân khấu phải sáng đèn với hình thức mới
18/10/2021
1204 lượt xem
Mỹ thuật sân khấu: Sáng tạo và thích ứng
Mỹ thuật sân khấu: Sáng tạo và thích ứng
22/03/2021
755 lượt xem
Ngậm ngùi nhớ… sàn diễn
Ngậm ngùi nhớ… sàn diễn
Thanh Hiệp
20/06/2017
1294 lượt xem