Google vinh danh Ngày Sân khấu Việt Nam

Google vinh danh Ngày Sân khấu Việt Nam

(CLV) – Nhân ngày Giỗ tổ Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch), từ 0 giờ hôm nay 28-9, Google đưa biểu tượng đặc biệt thay thế tạm thời...