NSND Bạch Tuyết: Cải lương luôn đi cùng với lịch sử dân tộc và không bao giờ chết

NSND Bạch Tuyết: Cải lương luôn đi cùng với lịch sử dân tộc và không bao giờ chết

(CLV) – Trong khi nhiều nghệ sĩ cải lương lo lắng sân khấu cải lương sẽ “tắt đèn” trong tương lai vì ngày càng ít người đến xem, thế...