Tây Thiên Vũ Khúc – Tập 9

Tây Thiên Vũ Khúc – Tập 9

Cải lương hồ quảng Tây Thiên Vũ Khúc. Đạo Diễn: Võ Hoàng Phương. Âm Nhạc: Minh Tâm, Hoàng Thành. Diễn viên: Vũ Linh, Ngọc Đáng, Thoại Mỹ, Tú Sương,...

Tây Thiên Vũ Khúc – Tập 4

Tây Thiên Vũ Khúc – Tập 4

Cải lương hồ quảng Tây Thiên Vũ Khúc. Đạo Diễn: Võ Hoàng Phương. Âm Nhạc: Minh Tâm, Hoàng Thành. Diễn viên: Vũ Linh, Ngọc Đáng, Thoại Mỹ, Tú Sương,...

Hoàng hạc bay về

Hoàng hạc bay về

Cải lương tâm lý xã hội Hoàng hạc bay về. Tác giả: Quốc Khánh. Đạo diễn: Quyền Lộc. Diễn viên: Lê Tứ, Mỹ Hạnh, Thế Sơn, Nhật Thanh, Võ...

Tây Thiên Vũ Khúc – Tập 1

Tây Thiên Vũ Khúc – Tập 1

Cải lương hồ quảng Tây Thiên Vũ Khúc. Đạo Diễn: Võ Hoàng Phương. Âm Nhạc: Minh Tâm, Hoàng Thành....