Một thế kỷ sân khấu cải lương: Tôn vinh Thầy Ba Đợi

Một thế kỷ sân khấu cải lương: Tôn vinh Thầy Ba Đợi

(CLV) – Thầy Ba Đợi là tên vở cải lương sẽ lên sàn diễn nhân kỷ niệm một thế kỷ ra đời sân khấu cải lương. Vở do Nhà...