The Heroes lan tỏa giá trị cải lương đến người trẻ

The Heroes lan tỏa giá trị cải lương đến người trẻ

(CLV) – The Heroes dù không truyền tải một cách nguyên bản những đặc trưng của cải lương, nhưng ít nhiều chương trình đã đưa bộ môn nghệ thuật...