NSND Tự Long hát chèo, cải lương ủng hộ tinh thần chống dịch Covid-19

NSND Tự Long hát chèo, cải lương ủng hộ tinh thần chống dịch Covid-19

(CLV) – NSND Tự Long cùng NSND Thúy Ngần cùng nhiều nghệ sĩ khác cùng tham gia thể hiện các MV cổ động tinh thần chống dịch. NSND Tự...