Lục Vân Tiên

Lục Vân Tiên

Cải lương hồ quảng Lục Vân Tiên. Tác giả: Nhị Kiều, Thế Châu. Đạo diễn sân khấu: NS Minh Phụng. Diễn viên: Minh Phụng, Tài Linh, Kim Tử Long,...