Bức ngôn đồ Đại Việt

622 Lượt xem
·
·
30/08/2018

Đây là một câu chuyện dã sử, vào thế kỷ thứ 12, quân Mông Cổ sau khi thôn tính Trung Hoa, lập nên nhà Nguyên. Vua Nguyên là Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân muốn mở rộng bờ cõi chinh bá đồ vương về phương nam. Nên đã 2 lần đem quân xâm lược nước ta là Đại Việt thời bấy giờ. Trong khi cả nước cũng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn sôi sục khí thế chống giặc xâm lăng. Thì trong triều đình có Chương Hiến Hầu Trần Kiện, vì bất mãn gia tộc nên đem lòng tạo phản, cấu kết với Nguyên Tướng là Tích Bang. Với trọng trách tìm cho ra “Bức ngôn đồ” ghi rõ địa hình, địa thế của nước Đại Việt.

Để tỏ lòng trung thành với nhà Nguyên, vương gia Trần Kiện tìm cách gả con gái nuôi là Bảo Trâm hòng chiêu dụ Nguyễn Phục chiêu hàng Nguyên quốc. Vì Nguyễn Phục hiểu rõ địa lý của nước nam, và có sẵn bức ngôn đồ Đại Việt trong tay. Nguyễn Phục với lòng tham cuộc sống vinh hoa phú quý nên định đem bức ngôn đồ giao cho giặc.

Bảo Trâm, một người vợ yêu thương nước. Nàng rất xấu hổ khi biết được ý định tạo phản cấu kết ngoại bang của chồng. Nàng đã thuyết phục chồng đừng lầm đường lạc lối, rước voi về dày mã tổ. Xấu hổ trước lòng yêu nước của vợ, Nguyễn Phục đã nhìn ra được mình chỉ là một công cụ của giặc Nguyên lợi dụng. Nên tìm cách tráo bức ngôn đồ vào tấm áo choàng và đưa cho Bảo Trâm đêm về dâng lại cho Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, rồi hy sinh mạng sống ngăn chặn giặc Nguyên chuộc lại lỗi lầm.

“Xác đi hồn gửi về cố quốc

Cho tròn trung hiếu với quê hương”Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung liên quan

12:21
Bích Vân Cung Kỳ Án
19/03/2024
·
938 Lượt xem
12:21
Xử Án Thái Bình Công Chúa
22/02/2024
·
574 Lượt xem
12:21
Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu
22/02/2024
·
208 Lượt xem
12:21
Tô Ánh Nguyệt
30/05/2023
·
3494 Lượt xem
12:21
Lan Lăng Vương Trận Khúc
23/05/2023
·
5282 Lượt xem