watermark logo

Tiếp theo


Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ - Tập 12

5 Lượt xem
Cải lương Việt
3
Published on 13 Feb 2021 / In Cải lương hồ quảng

Kịch bản Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
Giám Chế: Phạm Lân
Tác Giả: Văn Tiên
Đạo Diễn: Võ Hoàng Phương
Âm Nhạc: Minh Tâm, Hoàng Thành
Quay Phim: Lê Trí, Nguyễn Hùng, Huỳnh Thái, Trường Vũ

Xem thêm
0 Bình luận sort Sort By

Tiếp theo