Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 6: Người tình duyên phận

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 6: Người tình duyên phận

(CLV) – Gần 19 tuổi, tôi nghe phong thanh gia đình bàn tán đến chuyện trăm năm của tôi. Tôi được má cho biết gia đình hai bên là...