Trích đoạn cải lương

Tây thiên vũ khúc

Các bạn cùng theo dõi trích đoạn cải lương đặc sắc: Tây Thiên Vũ Khúc do nghệ sĩ Vũ Linh, Trinh Trinh, Bình Tinh và một số diễn viên khác cùng tham gia trình diễn....

Tô Ánh Nguyệt

...

Trâm hoa mai

...

Bức ngôn đồ Đại Việt

...

Phàn Lê Huê giáo tử

...

Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài

...

Hàn Mặc Tử

...

Hàn Mặc Tử

...

Lan và Điệp

...

Tình chàng ý thiếp

...

Hàn Mặc Tử

...

Hàng Tố Mai

...