Hàn Mặc Tử

Hàn Mặc Tử

Trích đoạn cải lương Hàn Mặc Tử Tác giả: Thể Hà Vân, Viễn Châu Dàn dựng: NSƯT Vũ Linh Diễn viên: NSƯT Vũ Linh, NSƯT Thanh Ngân, Chiêu Hùng...

Ngũ Tiểu Thanh tỏa xa

Ngũ Tiểu Thanh tỏa xa

Trích đoạn cải lương Ngũ Tiểu Thanh tỏa xa Tác giả: Bạch Mai Diễn viên: Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Bình Tinh, Hoài Linh...

Bích Vân cung kỳ án

Bích Vân cung kỳ án

(CLV) – Trung Hoa đời nhà Tống. Vua Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn khai cơ lập nghiệp 4000 năm Đại Tống. Đến đời vua Tống Chân Tông trị...

Đổng Kim Lân, Khương Linh Tá

Đổng Kim Lân, Khương Linh Tá

Trích đoạn cải lương Đổng Kim Lân, Khương Linh Tá Diễn viên: Vũ Linh, Linh Tâm, Cẩm Thu...

Chung Vô Diệm

Chung Vô Diệm

Trích đoạn cải lương Chung Vô Diệm Soạn giả: Nhị Kiều Diễn viên: Vũ Linh, Lệ Thuỷ, Hồng Tơ...

Tô Ánh Nguyệt

Tô Ánh Nguyệt

Trích đoạn cải lương Tô Ánh Nguyệt Tác giả: Trần Hữu Trang Đạo diễn: NSND Diệp Lang Biểu diễn: NSND Diệp Lang, NSND Lệ Thủy, Hồng Nga, Bảo Quốc,...