Triệu Phi loạn Yên bang – Tập 4

Triệu Phi loạn Yên bang – Tập 4

(CLV) – Cải lương hồ quảng Triệu Phi loạn Yên bang là một kịch bản giả sử, lấy bối cảnh vào thời đại Chiến Quốc của Trung Hoa. Nhân...

Triệu Phi loạn Yên bang – Tập 3

Triệu Phi loạn Yên bang – Tập 3

(CLV) – Cải lương hồ quảng Triệu Phi loạn Yên bang là một kịch bản giả sử, lấy bối cảnh vào thời đại Chiến Quốc của Trung Hoa. Nhân...

Triệu Phi loạn Yên bang – Tập 2

Triệu Phi loạn Yên bang – Tập 2

(CLV) – Cải lương hồ quảng Triệu Phi loạn Yên bang là một kịch bản giả sử, lấy bối cảnh vào thời đại Chiến Quốc của Trung Hoa. Nhân...

Cửu tuyền lai sinh – Tập 2

Cửu tuyền lai sinh – Tập 2

Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu một DVD cải lương hồ quảng, Cửu Tuyền Lai Sinh, với Vũ Linh, Ngọc Đáng, Phượng Hằng, Ngân Tuấn, Mỹ Hằng, Lê...

Tần Thủy Hoàng

Tần Thủy Hoàng

Cải Lương hồ quảng Tần Thủy Hoàng Nghệ Sĩ: Vũ Linh, Thanh Tòng, Phượng Hằng, Thoại Mỹ, Trọng Nghĩa, Ngọc Đáng, Bửu Truyện...

Nặng gánh gian san

Nặng gánh gian san

Cải Lương Nặng Gánh Giang San Nghệ Sĩ: Vũ Luân, Thanh Ngân, Chí Linh, Kim Tiểu Long, Trinh Trinh, Quế Trân, Lý Quang Sơn, Vân Hà, Ngân Tuấn, Thanh...

Truyền thuyết Trọng Thủy Mỵ Châu

Truyền thuyết Trọng Thủy Mỵ Châu

Cải Lương: Truyền Thuyết Trọng Thủy Mỵ Châu Nghệ Sĩ: Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Kim Thoa, Trọng Nghĩa, Ngân Tuấn, Minh Châu, Lê Tư, Ngọc Đáng, Vũ Đức...

Dương Gia Tướng

Dương Gia Tướng

Dương gia tướng là tiếng tôn xưng dòng họ Dương của danh tướng Dương Nghiệp (? – 986) thời Bắc Tống. Từ là Dương Nghiệp cho đến Dương Tái...

Lưỡng quốc thâm tình – Tập 4

Lưỡng quốc thâm tình – Tập 4

(CLV) – Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu DVD cải lương hồ quảng được thực hiện vào tháng 5 năm 2007, Lưỡng Quốc Thâm Tình với sự góp...