Nàng Châu Long

Nàng Châu Long

Lưu Bình và Dương Lễ là hai người bạn tâm giao từ thuở thiếu thời. Dương Lễ nhà nghèo, còn Lưu Bình giàu có nên đã đem bạn về...

Anh hùng xạ điêu

Anh hùng xạ điêu

Cải Lương: Anh Hùng Xạ Điêu Tác giả: Hà Triều, Hoa Phượng Nghệ Sĩ: Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Sang, Mỹ Châu, Ngọc Huyền, Văn Chung, Diêp Lang, Tiến...

Người đẹp Bạch Hoa Thôn

Người đẹp Bạch Hoa Thôn

Cải Lương Xưa Người Đẹp Bạch Hoa Thôn Nghệ Sĩ: Lệ Thủy, Minh Cảnh, Hoài Thanh, Phương Quang, Thanh Hằng, Diệp Lang, Tài Bửu Bửu, Ngọc Giàu, Văn Chung,...

Tiêu Anh Phụng

Tiêu Anh Phụng

Cải Lương: Tiêu Anh Phụng Nghệ Sĩ: Minh Phụng, Mỹ Châu, Cẩm Tiên, Bửu Truyện, Kiều Oanh, Đức Minh, Hoàng Tuấn, Hữu Quốc, Tô Châu, Đức Lơi, Cẩm Thủy,...