Nghệ sĩ nói gì về bộ qui tắc ứng xử?

Nghệ sĩ nói gì về bộ qui tắc ứng xử?

(CLV) – Dự thảo bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và sớm được ban hành thời gian tới. Những...