Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 5: Làm điều không tưởng

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 5: Làm điều không tưởng

Trong tận cùng mong muốn, tôi thèm một cái gì đó của riêng tôi mà cả má Năm và má tôi đều không thể dạy được. Chẳng ai thấy,...

Thầy Năm Châu

Thầy Năm Châu

(CLV) – Không chỉ là cái nôi của cải lương, đất Tiền Giang còn là nơi sinh ra rất nhiều nghệ sĩ (NS) tên tuổi trên lĩnh vực này...