Nghệ sĩ Chí Linh: Trăn trở viết và dựng vở sử Việt

Nghệ sĩ Chí Linh: Trăn trở viết và dựng vở sử Việt

(CL) – Nghệ sĩ Chí Linh luôn trăn trở về đội ngũ kế thừa, không chỉ diễn viên mà còn với cả lực lượng tác giả, đạo diễn sân...

Ươm mầm xanh vườn di sản

Ươm mầm xanh vườn di sản

(CLV) – Ngành văn hóa vẫn chưa có giải pháp cho vấn đề đào tạo nguồn nhân lực từ các gia tộc làm nghề Sau 2 năm lao đao...